Konsulentydelser

UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

Få glæde af mange års erfaring med gennemførelse af implementerings- og optimeringsprojekter baseret på Microsoft Dynamics 365 og Power Platform. Uafhængig rådgivning, herunder om digital strategi, løsningsarkitektur, leverandørvalg og projektgennemførelse kan i mange tilfælde være afgørende for succes.

Uafhængig rådgivning kan også være nyttigt i forhold til etablering eller optimering af samarbejde med systemleverandør eller andre eksterne konsulenter.

FORRETNINGSANALYSE

Forud for ethvert forandringsprojekt bør der gennemføres en forretningsanalyse. Omfang og grundighed vil variere efter behov. Det er desuden afgørende at definere formålet med forretningsanalysen helt fra begyndelsen, således at de rigtige værktøjer tages i brug. En forretningsanalyse vil oftest indeholde en procesorienteret AS-IS og TO-BE analyse, hvor detaljeringsgrad og fokus vil afhængige af formålet.

DIGITAL STRATEGI

En digital strategi bør åbenbare hvorfor, hvordan og hvornår digitaliseringen skal forandre jeres virksomhed med udgangspunkt i virksomhedens visioner og mål.

Strategien bør indeholde en overordnet kortlægning af forretningsprocesser, digitaliseringskrav fra kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter, samt digitaliseringsinitiativer prioriteret på en tidslinje med forudsætninger omkring f.eks. teknologi og gevinstpotentiale.

PROJEKTAFGRÆNSNING

Procesorienteret kravbeskrivelse, forventet gevinstopnåelse, omfang og overblik over internt ressourcebehov, er nogle af forudsætningerne for et succesfuldt digitaliseringsprojekt, der overholder mål for budget, tid og kvalitet.

Hvad enten et projekt skal gennemføres agilt, eller i henhold til en detaljeret kravspecifikation, bør et større digitaliseringsprojekt aldrig gennemføres uden en velgennemført projektafgrænsning, som kan danne grundlag for en fornuftig balanceret projektplan og eventuel leverandørkontrakt.

LØSNINGSARKITEKT

Erfaringer fra talrige IT-projekter, heraf såvel større internationale som mellemstore projekter, samt ekspertviden om forretningsløsninger fra Microsoft (Dynamics 365 og Power Platform) kan bidrage til jeres IT-projekt. Fokus vil altid være på de mest værdiskabende forretningsprocesser, brugertilfredshed, opnåelse af opstillede mål og prioritering af projektets ressourcer.

Løsninger

MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR FINANCE & OPERATIONS

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations er et forretningssystem, der forener global økonomistyring og drift. Finance & Operations hjælper virksomheder med at tilpasse sig hurtigt til skiftende markedsbehov og drive hurtig forretningsvækst. Med Finance & Operations kan man automatisere og modernisere finansielle processer, optimere produktion og forsyningskæde, administrere projekter effektivt og sikre overholdelse af love og regler internationalt.

MICROSOFT POWER PLATFORM

Microsoft Power Platform er en forretningsapplikationsplatform, der giver mulighed for at opbygge skræddersyede apps, automatisere arbejdsgange, analysere data og bygge intelligente bots med lidt eller ingen programmering. Power Platform integrerer lowcode-løsninger med sikre og pålidelige Microsoft cloud-tjenester, herunder Azure, Dynamics 365 og Microsoft 365.

AGILE BPM

Agile BPM samler trådene i forhold til kortlægning af forretningsprocesser, engagere procesejere, prioritering af optimeringsmuligheder og skaber sammenhæng mellem processer, systemer og mennesker.

Løsningen forenkler udarbejdelse af proceskortlægning, forretningsanalyse, projektafgrænsning og procesdokumentation. Indeholder endvidere automatiseret udarbejdelse af dokumenter til analyserapporter og dokumentation, samt Business Process Explorer, som er en app, der giver alle medarbejdere mulighed for at gennemse forretningsprocesser og nemt få adgang til brugervejledninger, videoer, procesdiagrammer, virksomhedspolitikker og direkte link til opstart af processen.